Dokumenty

Zde najdete nejdůležitější dokumenty týkající se naší společnosti.

Členská schůze družstva

Členská schůze družstva se konala 29. 6. 2016.

Pozvánka, program členské schůze (pdf) (zveřejněno 13.6.2016)

Zápisy a usnesení

Zápis a usnesení z členské schůze konané dne 17.6.2015

Zápis a usnesení z členské schůze konané dne 17.6. 2014

Stanovy MBD

Stanovy Městského bytového družstva, platné znění

Výroční zprávy

Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2013

Zápis do OR

Společnost je zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr, vložka 524

Advokátní kancelář

Kvalita a solidnost služeb je zajištěna smlouvou s advokátní kanceláří.

mouseover